LODMAN
Miejska Sieć Komputerowa w Łodzi

Podstawa prawna

Miejska Sieć Komputerowa LODMAN działa w ramach osobowości prawnej Politechniki Łódzkiej. Jednostką organizacyjną PŁ prowadzącą MSK LODMAN jest Centrum Komputerowe. Politechnika Łódzka Centrum Komputerowe jako dostawca usług MSK LODMAN, jest wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 1900.