LODMAN
Miejska Sieć Komputerowa w Łodzi

 

Pakiet abonamentowych usług akademickich
Miejskiej Sieci Komputerowej LODMAN na rok 2020.

 

1. Przyłączenie do sieci Internet:

usługa podstawowa:

 • łącze w pełni symetryczne (IN=OUT),
 • gwarancja przepustowości do 1Gbit w obrębie sieci LODMAN oraz sieci krajowej PIONIER,
 • brak limitów transferu danych,
 • przydział publicznych adresów IP (w ramach zasad przyznawania adresów obowiązujących w RIPE),
 • wielokierunkowy, niezawodny dostęp do zasobów krajowej akademickiej sieci PIONIER i europejskiej sieci Geant,
 • połączenie międzyoperatorskie z sieciami innych operatorów krajowych,
 • dyżur operatorski w Centrum Zarządzania MSK LODMAN 24/7/365,
 • bezpośredni dostęp do zasobów Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej.

usługi dodatkowe (zależne od możliwości technicznych):

 • połączenie zapasowe do tego samego punktu styku z MSK LODMAN,
 • połączenia redundantne – przeniesienie punktu wymiany ruchu do innych punktów styku z siecią MSK LODMAN,
 • przyłączenie na łączu światłowodowym,
 • skalowalność przepustowości do 1 Gbit/s.

2. Sieci korporacyjne w obszarze MSK LODMAN - VLAN.
Usługa polega na zestawieniu sieci wirtualnych punkt-punkt lub punkt-wielopunkt umożliwiających budowanie niezależnych, separowanych sieci łączących różne lokalizacje w obrębie MSK LODMAN (L2VPN).
Charakterystyka usługi:

 • L2VPN zestawiony w warstwie drugiej, na przełącznikach 10GigabitEthernet,
 • punkty dostępowe dostarczają ramki ethernet jako standardowe (nietagowane) lub tagowane zgodnie z IEEE 802.1Q,
 • obsługa ramek Ethernet do rozmiaru 9000B (Jumbo),
 • kontrola na poziomie warstwy 2-ej (layer 2) - filtrowanie adresów MAC,
 • kontrola na poziomie warstwy 3-ej (layer 3) w szkielecie LODMAN - filtrowanie protokołów np. IP, IPX - Quality of Service (QoS) - priorytetyzacja ruchu z ograniczeniem pasma ("Rate Limit").

Urządzenia, na których oferowana jest usługa

 • przełączniki szkieletowe 10Gigabit Ethernet MPLS,
 • przełączniki dostępowe 1Gigabit MPLS ,
 • przełączniki dostępowe 10/100/1000 Ethernet.

3. Konta poczty elektronicznej:

 • do 100 kont pocztowych o pojemności 1GB,
 • aliasy w domenie instytucjonalnej Abonenta i w domenie lodz.pl,
 • ochrona antywirusowa*,
 • filtry antyspamowe*.

* w zakresie oferowanym przez używane w MSK LODMAN programy antywirusowe i antyspamowe

4. Filtrowanie poczty przychodzącej do serwerów poczty elektronicznej Abonenta pod kątem obecności spamu z wykorzystaniem pośredniczącego serwera mail-hub w MSK LODMAN (w zakresie oferowanym przez używane w MSK LODMAN programy antywirusowe i antyspamowe):

 • każda przesyłka pocztowa jest badana pod kątem cech spamu i oznaczana punktacją,
 • możliwe różne warianty postępowania ze spamem: oznaczanie, przesyłanie do lokalnego administratora, usunięcie,
 • możliwość rozróżnienia podjętych działań w zależności od nadanej punktacji.

5. WWW:

 • serwis WWW o pojemności do 10GB umieszczony na serwerze w Centrum Zarządzania MSK LODMAN i PIONIER,
 • regularny backup danych,
 • adres serwera WWW w domenie instytucjonalnej Abonenta.

6. DNS:

 • rejestracja domen w domenach regionalnych administrowanych przez MSK LODMAN,
 • pomoc przy rejestracji (pośrednictwo) w innych domenach nadrzędnych (również .eu),
 • pełna obsługa do 15 domen (primary i/lub secondary DNS).

7. Telewizja Internetowa LODMAN:

 • realizacja 6 godzin/rok transmisji w wybranych wariantach:
  • transmisja na żywo (on-line) do sieci Internet z wybranych imprez Abonenta (zjazdy, konferencje, pokazy, inauguracje roku akademickiego lub inne) w uzgodnionych terminach,
  • filmowa relacja z imprez w lokalizacjach bez sieci Internet (off-line),
 • transmisja strumieniowa do sieci Internet z imprez multimedialnie obsługiwanych przez Abonenta (kodowanie Windows Media Player),
 • archiwizacja transmitowanych materiałów na płytach DVD lub/i w formacie umożliwiającym umieszczenie w serwisie WWW.

8. Backup danych.
0,5 TB bezpiecznej przestrzeni dyskowej w zasobach MSK LODMAN, dostępnych za pośrednictwem protokołu scp, sftp na wydzielonych kanałach transmisji VLAN.

9. Przeszkolenie jednego administratora sieci LAN Abonenta w Akademii Cisco (w uzgodnionym terminie):

 • kurs podstawowy (4 semestry): 2 semestry bezpłatne, 2 semestry z odpłatnością 50%
 • kursy dodatkowej funkcjonalności  z odpłatnością 50 %.

10. Pośrednictwo w uzyskaniu bezpłatnych certyfikatów dla nazw domenowych serwerów. (od 2009)
Usługa przyznania certyfikatu uznawanego przez przeglądarki np. dla serwerów WWW.

11. Pośrednictwo w uzyskaniu bezpłatnych certyfikatów personalnych dla pracowników Abonentów oraz certyfikatów uwierzytelniających oprogramowanie stworzone przez Abonentów. (od 2011)

12. Konfiguracja i utrzymanie usługi wirtualnego systemu. (od 2012)

 • 2 serwery wirtualne dla każdej z instytucji w konfiguracji:
  • VCPU x2,
  • RAM 4GB,
  • VHDD 500GB.
 • dostępne systemy operacyjne (Debian, CentOS, Ubuntu - licencja GPL) - istnieje możliwość instalacji innego wirtualnego systemu operacyjnego pod warunkiem posiadania lub zakupu odpowiedniej licencji.

13. Transmisja strumieniowa sygnału uczelnianych rozgłośni radiowych w sieci Internet za pośrednictwem rozproszonych w sieci PIONIER serwerów dystrybucyjnych. (od 2012)
Podstawowy punkt dostępu realizowany przez serwer treści strumieniowych ICECAST w LODMAN.

14. Usługa sprzętowego Firewall-a (od 2014)
Usługa polega na udostępnieniu zasobów sprzętowych LODMAN i skonfigurowaniu systemu wykrywania intruzów i aktywnej ochrony sieci klienckiej. Jako opcja dodatkowa, istnieje możliwość uruchomienia na brzegu sieci klienta pełnego firewalla, włącznie z translacją adresów i politykami bezpieczeństwa. Skalowalność usługi do 100Mbit/s FD.

15. Usługa optycznej dystrybucja czasu i częstotliwości w sieci PIONIER. (od 2016)
Usługa umożliwia przesłanie sygnałów o precyzji zegarów atomowych oraz dodatkowych usług związanych z czasem i częstotliwością. Rozwiązanie proponowane przez projekt OPTIME pozwala na przesłanie sygnałów od wzorców atomowych do punktu odbioru bez zauważalnej straty jakości sygnałów czasu i częstotliwości.

16. Usługa „Plikomat”. (od 2017)
Usługa polega na bezpiecznym przesyłaniu plików nie mieszczących się w standardowej wiadomości poczty użytkownikom posiadającym konto poczty elektronicznej w MSK LODMAN. Pliki (bez ograniczeń wielkości) mogą być wysyłane oraz odbierane również od osób nie posiadających konta w systemie pocztowym LODMAN, dzięki zaproszeniu wysłanemu od użytkownika poczty MSK LODMAN w postaci „żetonu”, którego ważność wynosi 10 dni. Usługa dostępna jest na stronie: https://plikomat.man.lodz.pl.

17. Usługa BOX (od 2018)
Usługa umożliwia bezpieczne współdzielenie zasobów (praca grupowa w zakresie edycji dokumentów, wymiany zdjęć, materiałów wideo, współdzielenie danych wejściowych i wyników dla obliczeń) w oparciu o chmurę prywatną zbudowaną w zasobach akademickiej sieci PIONIER. Funkcjonalnie odpowiada usłudze DropBOX. Usługa dostępna jest pod adresem https://box.pionier.net.pl dla wszystkich abonentów LODMAN. Nie wymaga podawania odrębnych danych identyfikacyjnych. Uwierzytelnienie użytkownika odbywa się przez tzw. "logowanie federacyjne" dostępne dla wszystkich abonentów sieci LODMAN.