Oficjalna strona zawierająca informacje nt. rejestracji w domenach zarządzanych przez LODMAN.
Wyłącznie na tej stronie zawarte są oficjalne zasady
rejestracji w domenach zarzadzanych przez LODMAN.
W przypadku pytań proszę wysłać e-mail na adres: dns@man.lodz.pl
Kontakt w sprawach dotyczących płatności za domeny: faktury@man.lodz.pl

Miejska Sieć Komputerowa LODMAN obsługuje następujące domeny:

regionalne:
 • lodz.pl
 • pabianice.pl
 • plock.pl
 • sieradz.pl
 • skierniewice.pl
 • zgierz.pl

Sprawdzenie nazwy domenowej

REGULAMIN rejestracji w domenach regionalnych obsługiwanych przez LODMAN.

wersja: 2003031201

 1. W domenach regionalnych obsługiwanych przez LODMAN można zarejestrować każdą nazwę domeny za wyjątkiem nazwy:

  - będącej wyrażeniem powszechnie uznanym za nieprzyzwoite lub obraźliwe,
  - już zarejestrowanej,
  - której proces rejestracyjny jest już w toku

  Abonent może zgłosić do rejestracji jedynie taką nazwę, do której używania ma prawo. LODMAN nie sprawdza czy abonent ma prawo do używania danej domeny.

  Spory dotyczące nazwy załatwiane są bez udziału LODMAN.

  LODMAN nie ponosi odpowiedzialności jeśli zostanie stwierdzone, że do nazwy ma prawo inny podmiot.

  Nazwa domeny musi być zgodna z RFC1035. Rejestrowane są wyłącznie rekordy NS.

  Aby zarejestrować lub zmienić delegację domeny należy:

  • A. skonfigurować poprawnie serwery nazw (DNS), które będą obsługiwały domenę
   wysłanie wniosku i formularza przed poprawnym skonfigurowaniem serwerów DNS powoduje odrzucenie wniosku

  • B. wypełnić FORMULARZ rejestracyjny (wypełnij),
   po czym przesłać go e-mailem na adres dns@man.lodz.pl

  • C. wypełnić WNIOSEK rejestracyjny (wypełnij).
   Wniosek należy dostarczyć do UCI Politechniki Łódzkiej faxem (przy zmianie delegacji domeny jeśli autoryzacja to dopuszcza) lub oryginał w ciągu 7 dni. Jeśli wniosek został wysłany faxem, oryginał należy dostarczyć do UCI Politechniki Łódzkiej (np. pocztą) w ciągu 30 dni od daty rejestracji/zmiany delegacji. Jeśli wniosek nie wpłynie w ciągu 7 dni formularz jest usuwany z kolejki.
   Podczas zmiany delegacji domeny wysyłanie wniosku nie jest konieczne jeśli: nie zmieniły się dane właściciela, płatnika faktur i jeśli podana w poprzednim formularzu Autoryzacja tego nie wymaga.
   Jeśli Autoryzacja podana w poprzednim formularzu nie wymaga wysłania od razu oryginału pocztą, proponujemy wysłać wniosek najpierw faxem, a dopiero po zarejestrowaniu domeny (co oznacza, że wniosek jest wypełniony poprawnie) wysłać oryginał pocztą.


  Przed wypełnieniem proszę pobrać najnowszą wersję formularza i wniosku.

  Jeśli dostarczone domkunety nie są poprawnie wypełnione lub nie zostały dostarczone wszystkie wymagane dokumenty wnioskodawca ma 7 dni na uzupełnienie dokumentów. Po tym terminie wniosek zostaje automatycznie odrzucony.

  Po zmianie delegacji domeny obowiązkiem właściciela domeny jest poinformowanie poprzedniego dostawcy usług o tym, że domena została przerejestrowana i że powinien usunąć obsługę domeny.

 2. Domena może zostać wyrejestrowana:

  - na wniosek właściciela dns-wniosek-wyr.txt (fonty ISO-8859-2) WWI-2.04
  - jeśli nie wpłynęła roczna opłata za obsługę domeny lub oryginał wniosku rejestracyjnego
  - na podstawie wyroku sądu lub decyzji Urzędu Patententowego.

  LODMAN nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w związku z wyrejestrowaniem domeny.
  Wyrejestrowanie domeny nie wiąże się ze zwrotem opłaty abonamentowej.

 3. Obowiązkiem właściciela domeny jest informować o zmianie danych zawartych w formularzy rejestracyjnym. LODMAN nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie domeny jeśli właściciel domeny nie poinformował o zmianie danych i nie otrzymał z LODMANa potwierdzenia przyjęcia nowych danych.

 4. Procedura wyrejestrowania domeny w przypadku braku opłaty abonamentowej:

  a. Brak opłaty w terminie powoduje zawieszenie domeny na 1 miesiac.

  b. Jeśli w ciągu tego miesiąca nie nastąpi wznowienie delegacji domeny,
  domena może zostać zarejestrowana innemu wnioskodawcy.

 5. Opłaty:

  A. Opłata instalacyjna: 100 zł (nie zawiera VAT)

  W przypadku braku opłaty instalacyjnej w terminie określonym na fakturze domena zostaje wyrejestrowana i może zostać zarejestrowana temu samemu właścicielowi po dwóch miesiącach.

  B. Roczna opłata abonamentowa (za utrzymanie domeny, naliczana z góry za pełny rok kalendarzowy): 80 zł (nie zawiera VAT)

  C. Zmiana delegacji domeny: nieodpłatnie

  D. Wznowienie wstrzymanej delegacji domeny (po zawieszeniu w przypadku braku opłat): 100 zł (nie zawiera VAT)

 6. LODMAN nie ponosi odpowiedzialności jeśli zostaną wprowadzone inne przepisy regulujące zasady rejestracji domen.

 7. Abonent ma obowiązek stosować się do najnowszej wersji Regulaminu rejestracji w domenach regionalnych obsługiwanych przez LODMAN.

 8. Zasady autoryzacji podczas zmiany delegacji domeny zawarte są w opisie formularza rejestracyjnego.
Informacje dotyczące rejestracji domen com.pl oraz .pl znajdują się na serwerze NASK'u.Adresy DNS LODMAN:
dns2.man.lodz.pl - 212.51.192.5
dns.man.lodz.pl - 212.51.192.2


2.08.2001 DNS